Klauzula zgody sklep

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolnie zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

 1. Kontaktu w związku z wysłaniem zapytania ze sklepu internetowego  http://indecoplay.com/kontakt;
 2. Kontaktu telefonicznego dla celów marketingu bezpośredniego INDECO S.A. zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800);
 3. Przesyłania informacji handlowej (w tym oferty handlowej) środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

INFORMACJA O ZASADACH  PRZETWARZANIA DANYCH I PRAWACH KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Indeco S.A., 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141397.
 • Możesz się z nami skontaktować: listownie,  e-mailowo: kontakt@indeco.pl  lub telefonicznie (22) 313-0-313.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • W celu zapewnienia ochrony Twoich danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych lub praw, które ci przysługują, pod e-mailem iod@indeco.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 • Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie;
 • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od INDECO S.A. twoje dane będą przetwarzane dla potrzeb marketingu produktów i usług jakie oferujemy (informacje o produktach, usługach, promocjach, konkursach, akcjach specjalnych);
 • W przypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny, umożliwisz naszym specjalistom
  na kontakt z Tobą w zakresie doradztwa, sprzedaży czy marketingu bezpośredniego produktów INDECO S.A.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych to wyrażenie ZGODY, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne. Masz prawo do ich cofnięcia w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W niektórych przypadkach wyrażenie zgody jest niezbędne do realizacji oferowanych usług przez INDECO S.A. (np. odpowiedź na zapytanie).

Chronimy i dbamy o Twoje dane. Stosujemy środki organizacyjne i techniczne zapewniajace bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli chcesz odwołać zgodę, możesz to uczynić w dowolnym momencie pisząc na adres iod@indeco.pl

Twoje dane będą przetwarzane przez INDECO S.A. Mogą być również udostępnione podmiotom publicznym w oparciu o przepis prawa, jak również podmiotom, które realizują zadania na rzecz INDECO S.A. oraz spółkom z Grupy Kapitałowej.

TWOJE PRAWA

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, zaprzestania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Realizacja tych praw może odbyć się poprzez wskazanie Twoich żądań przesłanych pisemnie na adres Administratora (powyżej) lub elektronicznie na: iod@indeco.pl

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uwarzasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zapisy RODO.

Twój dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.