Obrazek


Sklep INDECOPLAY.COM został zamknięty do odwołania.
Wszystkie złożone dotychczas zamówienia pozostają w realizacji.
W celu uzyskania informacji dotyczących statusu złożonych zamówień
należy się kontaktować z firmą INDECO
telefonicznie pod numerem +48 22 313 0 313 lub
wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@indeco.pl.
Dziękujemy.


INDECO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000141397, posiadająca numer NIP 5271024943, numer REGON 011131660,
oraz kapitał zakładowy 14.044.000,- złotych wpłacony w całości.