• Skontaktuj się z nami!

Indeco S.A.

Siedziba główna:
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Biuro, Sprzedaż, Produkcja, Magazyn:
ul. Firmowa 1, Karpin
05-252 Dąbrówka

Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000141397
NIP 527-10-24-943
REGON 011131660
Kapitał zakładowy wniesiony w całości 14.044.000,00 zł

Kontakt telefoniczny:

tel.: +48 22 313 0 313

fax: +48 22 313 0 314

Napisz do nas!

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolnie zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: