Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas kwestią bardzo ważną, szczególny nacisk kładziemyna przestrzeganie prawa do zachowania prywatności w odniesieniu do przetwarzania i korzystania z tych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności INDECO S.A. Odwiedź również naszą stronę programu ochrony danych w INDECO S.A.

Podstawowe informacje

 • Administratorem Twoich danych jest Indeco S.A., 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141397. Można się z nami skontaktować listownie, mailem: kontakt@indeco.pl lub telefonicznie (22) 313-0-313. Jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator danych prowadzi sklep internetowy dostępny pod adresem www.indecoplay.pl.
 • Dane zbierane za pośrednictwem sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tw. RODO.
 • Sklep www.indecoplay.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
  • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

Inspektor ochrony danych

 • W celu zapewnienia ochrony nad Twoimi danymi wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych lub praw, które ci przysługują, pod numerem telefonu 502-198-738 lub mailem: iod@indeco.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W celu rejestracji konta. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

 

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży, w tym również realizacja praw gwarancyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 lit. a RODO (Twoja Zgoda) oraz art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).

 

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane rozliczeniowe (w zależności od wybranej przez użytkownika formy płatności m.in. numer konta bankowego), PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT).

 

Ustalenie i dochodzenie rozszczeń do czasu przedawnienia rozszczeń wynikających z umowy sprzedaży jakie może podnosić INDECO S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec niego przez Ciebie oraz przysługujących Tobie praw gwarancyjnych. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń dla umowy sprzedaży wynosi dwa lata (kodeks cywilny).

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

 

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane rozliczeniowe (w zależności od wybranej przez użytkownika formy płatności m.in. numer konta bankowego), PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT).

 

Kontakt telefoniczny i mailowy, w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), art. 6 ust 1 lit. a RODO (Twoja Zgoda), jak również na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

Działania promocyjne INDECO S.A. tj. wysyłanie wiadomości o produktach i usługach, akcjach promocyjnych, konkursach. Przetwarzanie będzie trwało do czasu wycofania przez Ciebie  zgody.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 lit. a RODO (Twoja Zgoda).

 

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail.

Chronimy i dbamy o Twoje dane. Stosujemy środki zapewniajace bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zarówno pod kątem organizacyjnym, technicznym jak i informatycznym. W trakcie transmisji dane są szyfrowane w ramach protokołu HTTPS. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać (w tym przechowywać) Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli chcesz odwołać zgodę, możesz to uczynić w dowolnym momencie pisząc na adres iod@indeco.pl.

Należy zastrzec, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie podczas rejestracji skutkuje niemożliwością założenia i aktywacji konta. W przypadku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży drogą elektroniczną podanie danych jest wymogiem umownym. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy, a konsekwencją tego jest brak możliwości dokonania zakupu w sklepie  www.indeco.pl.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych przez okres 5 lat w celu wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Komu udostępniamy dane?

Dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania sklepu www.indecoplay.pl, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży i dostaw, konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy rozwiązań IT i organizacyjnych dla Administratora, kurierzy, przewoźnicy

i spedytorzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, spółki z gruypy kapitałowej, agencje reklamowe, które pomagają nam rozsyłać informacje o promocjach).

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi bezpieczeństwa danych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. INDECO S.A. przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

W szczególnych sytuacjach Twoje dane mogą być przekazane instytucjom publicznym (Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych), które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W sklepie www.indecoplay.pl  znajdują się pluginy social media (Facebook, Pinterest, Google+), ich zadaniem jest łączenie sklepu z mediami społecznościowymi. Dzięki temu połączeniu dane takie jak adres IP lub dane użytkownika mogą zostać przekazane do mediów społecznościowych. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze używanie danych, które są pobierane dzięki wprowadzeniu narzędzi marketingowych przez te serwisy społecznościowe.

Jakie masz prawa?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, zaprzestania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Realizacja tych praw może odbyć się poprzez wskazanie Twoich żądań przesłanych pisemnie na adres Administratora lub elektronicznie na: iod@indeco.pl.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uwarzasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zapisy RODO.

Pliki Cookie

W momencie odwiedzin sklepu www.indecoplay.pl w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane o Tobie. Dane te zbierane są w oparciu o tzw. pliki cookies (ciasteczka), które zapisywane są na Twoim urządzeniu. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Twojego urządzenia i są standardem stosowanym przez większość usług internetowych. Informacje w nich zawarte zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Cele w jakich zbieramy Cookies?

 • uwierzytelnienia w uzyskiwaniu dostępu do obszarów bezpiecznych, monitorowania sesji i przechowywania informacji o działaniach użytkowników, poprawnej konfiguracji dostępnych usług i funkcjonalności;
 • konfiguracji sklepu i dostosowania jego zawartości  do preferencji użytkownika;
 • tworzenia animowych statystyk – pomagających nam zrozumieć  sposób  korzystania  przez  użytkowników  ze  sklepu,  co  umożliwia  ulepszanie  jego  struktury  i zawartości  za  pośrednictwem  narzędzi analitycznych tj. Google Analytics - usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. Informacje zbierane przez tego rodzaju pliki cookie są zagregowane i anonimowe. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować ich działanie.Podstawę dla użytkowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f RODO.
 • bezpieczeństwa sklepu i danych znajdujących się w jego bazach stosowane są m.in. zabezpieczenia przed fałszowaniem żądania międzywitrynowego,

Niektóre z używanych przez nas cookie (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe). Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje sklepu www.indecoplay.pl mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.

Wykaz Cookies:

 

ssupp.vid

Informacja na temat ID odwiedzającego sklep www.indecoplay.pl

 

_gat_gtag_UA

Cele statystyczne (ilość wejść, odsłon, unikalnych odsłon itp.)

 

_hjIncludedInSample

Zbieranie informacji o użytkownikach w sposób anonimowy (tj. bez możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników)

 

_ga

Rozróżnienie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie (Google Analitycs)

 

livecall-client

Losowo nadawane ID użytkownika w Sklepie przez usługę CallPage

 

laravel_session

Przechowuje ID sesji pozwalające na logowanie na konto użytkownika sklepu

_gid

Odróżnienie użytkowników (Google Analitycs)

 

XSRF-TOKEN

Ochrona przed fałszowaniem żądania międzywitrynowego

 

Informacje na temat plików cookies wykorzytywanych przez Google Analitycs znajdują się pod adresem:
 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl-PL.

Lista dostawców usług dla sklepu www.indecoplay.pl:

Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska (DOTPAY).

Realizacja płatności on-line

 

 

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, CA 94043, USA (Google Analytics).

Analizy o ruchu, statystyki odwiedzalności, analizowanie aktywności w ramach sklepu.

Szczegóły odnośnie wykorzytywanych przez serwis cookies:

https://developers.google.com/analytics/

devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl-PL

 

 

 

Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. (Facebook).

Popularyzacja sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

Szczegóły odnośnie wykorzytywanych przez serwis cookies:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Instagram LLC., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107, USA (Instagram).

Popularyzacja sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

 

Informacje końcowe

INDECO S.A. udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione poprzez:

 • Szyfrowania danych służących do autoryzacji użytkownika;
 • Zabezpieczenia zbioru danych / bazy danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • Zabezpieczenia fizyczne i techniczne budynków oraz ograniczony dostęp do  pomieszczeń;

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w szczególności chęci skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt pod adresem email iod@indeco.pl.

W przypadku aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności użytkownicy zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni stosownym komunikatem na www.indecoplay.pl.

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. INDECO S.A. zaleca by po przejściu

na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu www.indecoplay.pl.

Data ostatniej modyfikacji polityki prywatności: 04.05.2018r.